Rättsligt ställningstagande. Angående 16 f § tillfälliga lagen - RS/013/2020

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.
 
Ställningstagandet ersätter tidigare meddelat SR 41/2018 som härmed upphävs.

 

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-07-03
Dokumentnr:
44646
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Angående 16 f § tillfälliga lagen - RS/013/2020,
2020-07-03
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Studenter, Utlänningslag, Tillfällig lag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer