Rättsligt ställningstagande angående prövning av ansökningar om internationellt skydd m.m. för medborgare i Turkiet - RS/012/2020

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.
 
Ställningstagandet ersätter tidigare meddelat SR 23/2017 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-07-02
Dokumentnr:
44641
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående prövning av ansökningar om internationellt skydd m.m. för medborgare i Turkiet - RS/012/2020,
2020-07-02
 

Ämnesord:

Kristna, PKK, Politisk aktivitet, Turkiet, Praxis, Barn, Kurder, Medborgarskap, Politisk opposition, Tortyr, Kvinnor, Etniska grupper, Religiösa grupper, Hemvist, Journalister, Sur place, Aleviter, HBTQ, Myndighetsskydd, Rättsligt ställningstagande