Migrationsöverdomstolens avgörande den 29 april 2020 i mål nr UM 17897-19/MIG 2020:8

Tidsfristen för en ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 a § utlänningslagen kan inte räknas från det att ett beslut fått laga kraft efter ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2020-04-29
Dokumentnr:
44629
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 29 april 2020 i mål nr UM 17897-19/MIG 2020:8,
2020-04-29
 

Ämnesord:

Praxis, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Ansökan efter inresa, Arbetstillstånd, Praxis, Processuella frågor, Migrationsöverdomstolen, Ny prövning, Asylsökande, Lagakraftvunnet utvisningsbeslut

Tema:
Arbetstillstånd

Underkategori:
Ansökan efter inresa