Kammarrätten i Göteborgs dom meddelad den 8 november 2018 i mål 4491-18

Domen handlar om dagersättning till en person som är inneboende. Den som är inneboende räknas som sammanboende och ska ha lägre dagersättning om denne inte gjort sannolikt att hushåll inte delas. 

Migrationsverket beviljade A dagersättning som sammanboende på grund av att han saknar egna medel och är sammanboende.

A överklagade beslutet och angav att han var inneboende och själv betalar sina hushållskostnader. Förvaltningsrätten i Karlstad avslog överklagandet och anförde i huvudsak följande. Av utredningen i målet framgår att A är inneboende. Det har inte framkommit andra omständigheter i målet än att A därmed är att betrakta som sammanboende då han inte visat att han inte kan dela hushållets gemensamma kostnader med den som han är inneboende hos.

Kammarrätten avslog överklagandet och angav i huvudsak följande skäl. A delar kök och andra gemensamma bostadsutrymmen med B. För att han vid ett sådant förhållande ändå ska bedömas som ensamstående ankommer det på honom att göra sannolikt att de inte delar hushåll. B har visserligen intygat att A har eget hushåll. Någon närmare utredning om deras bostadsförhållanden, t.ex. om bostadens utformning, eller annars om fördelningen av hushållskostnader har dock inte presenterats. A har inte gjort sannolikt att han inte delar hushåll med B.

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Kammarrätter
Beslutsdatum:
2018-11-08
Dokumentnr:
44564
 
Referens:
Kammarrätter,
Kammarrätten i Göteborgs dom meddelad den 8 november 2018 i mål 4491-18,
2018-11-08
 

Ämnesord:

Praxis

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Bevisbörda, Gemensamma kostnader, Inneboende

Tema:
Lag om mottagande av asylsökande m.fl.

Underkategori:
Sammanboende