Rättsligt ställningstagande. Prövning av barns bästa - RS/009/2020 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-07-20
Dokumentnr:
44519
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Prövning av barns bästa - RS/009/2020 (version 2.0),
2021-07-20
 

Ämnesord:

Praxis, Barn, Rättssäkerhet, Barnets bästa, Barnkonventionen, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Bevisvärde