Rättsligt ställningstagande angående prövning av barns bästa - RS/009/2020

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-06-25
Dokumentnr:
44519
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående prövning av barns bästa - RS/009/2020,
2020-06-25
 

Ämnesord:

Praxis, Barn, Rättssäkerhet, Barnets bästa, Barnkonventionen, Rättsligt ställningstagande, Bevisvärde