Rättsligt ställningstagande. Försörjningskravet i 9 § tillfälliga lagen - RS/011/2020

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.
 
Ställningstagandet ersätter tidigare meddelat SR 03/2017 som härmed upphävs.

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-06-24
Dokumentnr:
44496
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Försörjningskravet i 9 § tillfälliga lagen - RS/011/2020,
2020-06-24
 

Ämnesord:

Praxis, Anknytning, Barn, Uppehållstillstånd, Anhöriga, Anknytning till make/maka/sambo, Tillfällig lag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Försörjningskrav