Rättsligt ställningstagande angående tillämpning av artikel 3 i Europakonventionen då sjukdom åberopas - RS/008/2020

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.                   

Ställningstagandet ersätter tidigare meddelat SR 37/2018 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-06-17
Dokumentnr:
44462
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående tillämpning av artikel 3 i Europakonventionen då sjukdom åberopas - RS/008/2020,
2020-06-17
 

Ämnesord:

Praxis, Barn, Lagstiftning, Hälsa, Sjukvård, Utlänningslag, Beviskrav, Europadomstolen, Europakonventionen, Rättsligt ställningstagande, Utredningsansvar, Artikel 3