Rättsligt ställningstagande. Tillämpning av artikel 3 i Europakonventionen då sjukdom åberopas - RS/008/2020 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.                   

Ställningstagandet ersätter tidigare meddelat SR 37/2018 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-07-20
Dokumentnr:
44462
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Tillämpning av artikel 3 i Europakonventionen då sjukdom åberopas - RS/008/2020 (version 2.0),
2021-07-20
 

Ämnesord:

Praxis, Barn, Lagstiftning, Hälsa, Sjukvård, Utlänningslag, Beviskrav, Europadomstolen, Europakonventionen, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Utredningsansvar, Artikel 3