Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare från Afghanistan - RS/007/2020


Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.
 
Ställningstagandet ersätter tidigare meddelade SR 03/2019 och SR 29/2019 som härmed upphävs.

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-06-16
Dokumentnr:
44458
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov för medborgare från Afghanistan - RS/007/2020,
2020-06-16
 

Ämnesord:

Praxis, Återvändande, Säkerhet, Afghanistan, Konflikter, Internflyktingar, Skyddsbehov, Ensamkommande barn, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Barn utan vårdnadshavare