Rättsligt ställningstagande. Angående personer som vistas i Sverige och utför religiös och annan ideell verksamhet- RS/006/2020 (version 2.0)

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.
 
Ställningstagandet ersätter tidigare meddelat SR 29/2017 som härmed upphävs.

 

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2021-07-20
Dokumentnr:
44430
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Angående personer som vistas i Sverige och utför religiös och annan ideell verksamhet- RS/006/2020 (version 2.0),
2021-07-20
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Utlänningslag, Arbetstillstånd, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer