Rättsligt ställningstagande. Uppehållstillstånd för övriga studier RS/004/2020

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.
 
Ställningstagandet ersätter tidigare meddelat SR 43/2017 som härmed upphävs.

Ställningstagandet reviderades den 3 juli 2022.

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-06-03
Dokumentnr:
44392
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande. Uppehållstillstånd för övriga studier RS/004/2020,
2020-06-03
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Uppehållstillstånd, Studenter, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer