Migrationsöverdomstolens avgörande den 7 april 2020 i mål nr UM 914-20/MIG 2020:7

Migrationsöverdomstolen har bedömt att bestämmelsen om inhibition i 16 j § tillfälliga lagen inte utesluter att verkställigheten av ett avlägsnandebeslut avbryts med stöd av 28 § förvaltningsprocesslagen i ett mål om förlängt uppehållstillstånd för studier enligt 16 d § eller 16 h § tillfälliga lagen.

 

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2020-04-07
Dokumentnr:
44278
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 7 april 2020 i mål nr UM 914-20/MIG 2020:7,
2020-04-07
 

Ämnesord:

Praxis, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Processuella frågor, Migrationsöverdomstolen, Migrationsdomstolar, Återförvisning, Tillfälliga lagen, Uppehållstillstånd för gymnasiestudier, Gymnasiestudier

Tema:
Uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Underkategori:
Processuella frågor

Tema:
Processuella frågor

Underkategori:
Inhibition