Rättsligt ställningstagande angående tolkning av begreppet att resa hem och trängande familjeskäl i förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige SR 17/2020

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-04-20
Dokumentnr:
44277
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående tolkning av begreppet att resa hem och trängande familjeskäl i förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige SR 17/2020,
2020-04-20
 

Ämnesord:

Inresa, Praxis, Rättsligt ställningstagande