Rättslig kommentar angående prövningen av statslösa som tidigare haft sin vanliga vistelseort i Förenade Arabemiraten, Qatar och Saudiarabien - SR 16/2020

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.
 
Ställningstagandet ersätter SR 25/2018 som härmed upphävs.

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-03-27
Dokumentnr:
44208
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar angående prövningen av statslösa som tidigare haft sin vanliga vistelseort i Förenade Arabemiraten, Qatar och Saudiarabien - SR 16/2020,
2020-03-27
 

Ämnesord:

Palestinier, Praxis, Saudiarabien, Statslösa, Utlänningslag, Qatar, Förenade Arabemiraten, Rättsligt ställningstagande