Rättsligt ställningstagande angående vilka överväganden som ska göras när det gäller bestämmande av längden på ett återreseförbud - SR 14/2020

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.
 
Ställningstagandet ersätter RCI 12/2012 som härmed upphävs.

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-03-27
Dokumentnr:
44206
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående vilka överväganden som ska göras när det gäller bestämmande av längden på ett återreseförbud - SR 14/2020,
2020-03-27
 

Ämnesord:

Praxis, Återreseförbud, Utlänningslag, Rättsligt ställningstagande