Rättsligt ställningstagande angående verkställighet av beslut som rör ensamkommande barn - SR 11/2020

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.
 
Ställningstagandet ersätter SR 24/2017 som härmed upphävs.

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-03-27
Dokumentnr:
44203
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående verkställighet av beslut som rör ensamkommande barn - SR 11/2020,
2020-03-27
 

Ämnesord:

Verkställighet, Praxis, Återvändande, Barn, Lagstiftning, Verkställighetshinder, Utlänningslag, Rättsliga ställningstaganden och kommentarer, Barn utan vårdnadshavare, Ordnat mottagande