Rättsligt ställningstagande angående praktiska verkställighetshinder m.m. - SR 10/2020

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagandet ersätter SR 25/2016 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-03-27
Dokumentnr:
44202
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående praktiska verkställighetshinder m.m. - SR 10/2020,
2020-03-27
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Verkställighetshinder, Utlänningslag, Rättsligt ställningstagande