Rättsligt ställningstagande angående prövningen av skyddsbehov för personer från Syrien - SR 06/2020

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagandet ersätter SR 23/2019 och SR 30/2019 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-02-25
Dokumentnr:
44054
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående prövningen av skyddsbehov för personer från Syrien - SR 06/2020 ,
2020-02-25
 

Ämnesord:

Militärtjänst, Praxis, Återvändande, Syrien, Säkerhet, Kvinnor, Statslösa, Utlänningslag, Skyddsbehov, Inre väpnad konflikt, Myndighetsskydd, Rättsligt ställningstagande