Rättsligt ställningstagande angående konsekvenserna av EU-domstolens dom C-165/16, Lounes- SR 04/2020

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-01-30
Dokumentnr:
43983
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående konsekvenserna av EU-domstolens dom C-165/16, Lounes- SR 04/2020,
2020-01-30
 

Ämnesord:

Praxis, EU-medborgare, Uppehållsrätt, Rättsligt ställningstagande, Rörlighetsdirektivet