Rättsligt ställningstagande angående rätten till uppehållstillstånd för familjemedlemmar till personer som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat när det finns ett skenförhållande - SR 03/2020

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2020-01-29
Dokumentnr:
43982
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående rätten till uppehållstillstånd för familjemedlemmar till personer som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat när det finns ett skenförhållande - SR 03/2020,
2020-01-29
 

Ämnesord:

Praxis, Uppehållstillstånd, Skenäktenskap, Rättsligt ställningstagande