Rättsligt ställningstagande angående när och/eller arbetstillstånd som görs efter det att ett tidigare tillstånd upphört att gälla - SR 38/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen. Ställningstagandet upphäver tidigare meddelat SR 53/2016 som härmed upphävs

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2019-12-20
Dokumentnr:
43869
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående när och/eller arbetstillstånd som görs efter det att ett tidigare tillstånd upphört att gälla - SR 38/2019,
2019-12-20
 

Ämnesord:

Praxis, Uppehållstillstånd