Rättsligt ställningstagande angående med vilket lagstöd familjemedlemmar till arbetstagare, innehavare av EU-blåkort, innehavare av ICT-tillstånd, ICT-tillstånd för längre och näringsidkare kan beviljas permanent uppehållstillstånd - SR 37/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen. Ställningstagandet upphäver tidigare meddelat SR 14/2018 som härmed upphävs

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2019-12-20
Dokumentnr:
43868
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående med vilket lagstöd familjemedlemmar till arbetstagare, innehavare av EU-blåkort, innehavare av ICT-tillstånd, ICT-tillstånd för längre och näringsidkare kan beviljas permanent uppehållstillstånd - SR 37/2019,
2019-12-20
 

Ämnesord:

Permanent uppehållstillstånd, Praxis, Anknytning, Arbetstillstånd