Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2019:10 - SR 35/2019

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2019-12-18
Dokumentnr:
43864
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2019:10 - SR 35/2019 ,
2019-12-18
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Könsstympning, Utlänningslag, Uteslutandegrunder