Rättsligt ställningstagande angående prövningen av ansökningar om internationellt skydd m.m. för medborgare i Irak - SR 34/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagandet upphäver tidigare meddelat SR 02/2018 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2019-12-17
Dokumentnr:
43861
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående prövningen av ansökningar om internationellt skydd m.m. för medborgare i Irak - SR 34/2019 ,
2019-12-17
 

Ämnesord:

Praxis, Återvändande, Barn, Medborgarskap, Säkerhet, Kvinnor, Etniska grupper, Religiösa grupper, Irak, Desertörer, Internflyktingar, Hemvist, Journalister, Resvägar, Utlänningslag, HBTQ, Myndighetsskydd, Rättsligt ställningstagande