Migrationsöverdomstolens avgörande den 8 oktober 2019 i MIG 2019:16 (mål nr UM 2636-19)

En utlänning har beviljats uppehållstillstånd för arbete men p.g.a. försenad projektstart utnyttjades aldrig tillståndet och denne reste aldrig in i Sverige. Den ansökan om arbets- och uppehållstillstånd som därefter gjordes från hemlandet kan inte anses avse en ansökan om förlängning av det tidigare tillståndet utan en ny ansökan. Särskilda skäl finns för att bevilja ytterligare tidsbegränsat tillstånd så att den sammanlagda tillståndstiden blir längre än fyra år.

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Migrationsöverdomstolen
Beslutsdatum:
2019-10-08
Dokumentnr:
43830
 
Referens:
Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen,
Migrationsöverdomstolens avgörande den 8 oktober 2019 i MIG 2019:16 (mål nr UM 2636-19),
2019-10-08
 

Ämnesord:

Praxis, Praxisgrundande beslut, Migrationsöverdomstolen

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Arbetstillstånd, Praxis, Fortsatt uppehållstillstånd, Migrationsöverdomstolen, Särskilda skäl, Sammanlagd tillståndstid

Tema:
Arbetstillstånd

Underkategori:
Fortsatt arbetstillstånd