Rättslig kommentar angående säkerhetsläget på Västbanken - SR 33/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.
 
Ställningstagande upphäver tidigare meddelat SR 39/2015 som härmed upphävs.

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2019-11-18
Dokumentnr:
43793
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar angående säkerhetsläget på Västbanken - SR 33/2019 ,
2019-11-18
 

Ämnesord:

Praxis, Säkerhet, Västbanken, Rättsligt ställningstagande, Staten Palestina