Rättsligt ställningstagande angående situationen i Gaza - SR 32/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.
 
Ställningstagandet upphäver tidigare meddelat SR 54/2016 som härmed upphävs.

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2019-11-18
Dokumentnr:
43792
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående situationen i Gaza - SR 32/2019,
2019-11-18
 

Ämnesord:

Praxis, Återvändande, Barn, Säkerhet, Väpnad konflikt, Resvägar, Gaza, Myndighetsskydd, Rättsligt ställningstagande, Skyddsgrundsdirektivet, Staten Palestina