Europadomstolens dom den 1 oktober 2019 i målet Savran v. Denmark, ansökan nr 57467/15

Europadomstolen fann att utvisning till Turkiet av en man som led av en psykisk sjukdom och som saknade nätverk i hemlandet skulle strida mot artikel 3 Europakonventionen, om de danska myndigheterna inte först säkerställde att det fanns individuella och tillräckliga garantier i hemlandet för uppföljning och kontroll av sjukdomen, (tre domare var skiljaktiga).

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Europadomstolen
Beslutsdatum:
2019-10-01
Dokumentnr:
43690
 
Referens:
Migrationsverket, Europadomstolen,
Europadomstolens dom den 1 oktober 2019 i målet Savran v. Denmark, ansökan nr 57467/15 ,
2019-10-01
 

Ämnesord:

Praxis, Praxisgrundande beslut, Internationella avgöranden

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Artikel 3, Praxis, Turkiet, Europadomstolen, Europakonventionen, Hälsa, Internationella avgöranden, Läkarintyg, Psykisk ohälsa, Medicinska skäl, Sjukvård

Tema:
Verkställighetshinder

Underkategori:
Verkställighetsland

Tema:
Synnerligen ömmande omständigheter

Underkategori:
Hälsa