Rättslig kommentar angående den senaste konfliktutvecklingen i nordöstra Syrien - SR 30/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2019-10-17
Dokumentnr:
43676
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar angående den senaste konfliktutvecklingen i nordöstra Syrien - SR 30/2019,
2019-10-17
 

Ämnesord:

Verkställighet, Turkiet, Praxis, Syrien, Politisk utveckling, Säkerhet, Rättsligt ställningstagande