EU-domstolens dom den 3 oktober 2019 i mål C-302/18

Artikel 5.1 a i rådets direktiv 2003/109/EG om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning ska tolkas på så sätt att begreppet försörjningsmedel inte endast avser de ”egna medel” som den som ansöker om att beviljas ställning som varaktigt bosatt har, utan även kan omfatta de medel som ställs till denna sökandes förfogande av en utomstående. Detta förutsatt att de, med beaktande av den sökandes individuella situation, anses vara stabila, regelbundna och tillräckliga.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
EU-domstolen
Beslutsdatum:
2019-10-03
Dokumentnr:
43644
 
Referens:
Migrationsverket, EU-domstolen,
EU-domstolens dom den 3 oktober 2019 i mål C-302/18 ,
2019-10-03
 

Ämnesord:

Praxis, Internationella avgöranden

Rättsfallssamling

Rättsfallsämnesord:
Praxis, Tredjelandsmedborgare, EU-domstolen, Försörjningskrav, Internationella avgöranden, Ekonomiskt bistånd, Varaktigt bosatta, Inkomst

Tema:
Varaktigt bosatta

Underkategori:
Övriga villkor