Rättslig kommentar angående det ökade våldet i Afghanistan under sommaren 2019 - SR 29/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2019-10-03
Dokumentnr:
43632
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar angående det ökade våldet i Afghanistan under sommaren 2019 - SR 29/2019,
2019-10-03
 

Ämnesord:

Praxis, Säkerhet, Afghanistan, Rättsligt ställningstagande