Rättsligt ställningstagande angående kontroll av förvarsbesluts giltighet- SR 28/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2019-10-02
Dokumentnr:
43630
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående kontroll av förvarsbesluts giltighet- SR 28/2019,
2019-10-02
 

Ämnesord:

Verkställighet, Praxis, Förvar, Rättsligt ställningstagande, Förvarsbeslut