Rättsligt ställningstagande angående prövningen av ansökningar om internationellt skydd m.m. för personer från Somalia - SR 27/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagandet ersätter tidigare meddelat SR 28/2016 som härmed upphävs

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2019-09-26
Dokumentnr:
43614
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående prövningen av ansökningar om internationellt skydd m.m. för personer från Somalia - SR 27/2019,
2019-09-26
 

Ämnesord:

Praxis, Minoriteter, Barn, Medborgarskap, Lagstiftning, Säkerhet, Kvinnor, Somalia, Verkställighetshinder, Könsstympning, Hemvist, Tvångsrekrytering, Inre väpnad konflikt, Svåra motsättningar, Myndighetsskydd, Rättsligt ställningstagande