Rättsligt ställningstagande angående tillämpningen av 12 kap. 18-19 §§ utlänningslagen i de fall Migrationsverket beslutat att avvisa ansökan om asyl enligt 5 kap. 1 b § samma lag - SR 24/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagandet ersätter tidigare meddelat SR 09/2018 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2019-08-30
Dokumentnr:
43507
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående tillämpningen av 12 kap. 18-19 §§ utlänningslagen i de fall Migrationsverket beslutat att avvisa ansökan om asyl enligt 5 kap. 1 b § samma lag - SR 24/2019,
2019-08-30
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Verkställighetshinder, Utlänningslag, Dublinförordningen, Rättsligt ställningstagande