Rättsligt ställningstagande angående prövningen av skyddsbehov för personer från Syrien - SR 23/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagandet ersätter tidigare meddelade SR 40/2015 och SR 04/2018 som härmed upphävs

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2019-08-29
Dokumentnr:
43501
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående prövningen av skyddsbehov för personer från Syrien - SR 23/2019,
2019-08-29
 

Ämnesord:

Praxis, Återvändande, Syrien, Säkerhet, Internflyktingar, Resvägar, Utlänningslag, Skyddsbehov, Uteslutandegrunder, Myndighetsskydd, Rättsligt ställningstagande