Rättsligt ställningstagande angående vad som utgör hot mot allmän ordning och säkerhet i anknytningsärenden - SR 22/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2019-07-02
Dokumentnr:
43333
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående vad som utgör hot mot allmän ordning och säkerhet i anknytningsärenden - SR 22/2019,
2019-07-02
 

Ämnesord:

Praxis, Anknytning, Säkerhet, Utredning, Rättsligt ställningstagande, Allmänna ordningen och säkerhet