Rättsligt ställningstagande angående kravet på välgrundade utsikter i 6 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige - SR 21/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2019-07-01
Dokumentnr:
43330
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående kravet på välgrundade utsikter i 6 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige - SR 21/2019,
2019-07-01
 

Ämnesord:

Praxis, Anknytning, Uppehållstillstånd, Tidsbegränsat uppehållstillstånd, Tillfällig lag, Rättsligt ställningstagande