Rättsligt ställningstagande angående utredning och prövning av identitet och medborgarskap samt hemvist och vanlig vistelseort i asylärenden - SR 19/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagandet ersätter tidigare meddelat SR 07/2016 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2019-06-27
Dokumentnr:
43290
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående utredning och prövning av identitet och medborgarskap samt hemvist och vanlig vistelseort i asylärenden - SR 19/2019,
2019-06-27
 

Ämnesord:

Praxis, Medborgarskap, Hemvist, Utredning, Språkanalyser, Identitetshandlingar, Rättsligt ställningstagande