Rättsligt ställningstagande angående sannolik identitet i asylärenden - SR 18/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Ställningstagandet ersätter tidigare meddelad RCI 08/2013 som härmed upphävs.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2019-06-27
Dokumentnr:
43289
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående sannolik identitet i asylärenden - SR 18/2019,
2019-06-27
 

Ämnesord:

Praxis, Barn, Asylprocessen, Identitetshandlingar, Muntlig handläggning, Rättsligt ställningstagande, Bevisvärde