Rättsligt ställningstagande angående hälsotillstånd och vårdmöjligheter som grund för uppehållstillstånd för barn och barnfamiljer med särskilt fokus på devitaliserade barn - SR 17/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Det rättsliga ställningstagandet ersätter tidigare meddelat rättsliga ställningstagande SR 21/2018 som därmed upphävs. 

Bilaga 2 återfinns på denna sida under rubriken Bilaga.

Huvuddokument:

Bilaga:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2019-05-21
Dokumentnr:
43128
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående hälsotillstånd och vårdmöjligheter som grund för uppehållstillstånd för barn och barnfamiljer med särskilt fokus på devitaliserade barn - SR 17/2019,
2019-05-21
 

Ämnesord:

Praxis, Barn, Lagstiftning, Verkställighetshinder, Hälsa, Sjukvård, Utlänningslag, Synnerligen ömmande omständigheter, Europakonventionen, Rättsligt ställningstagande, Medicinska skäl, Artikel 3, Artikel 8