Lifosrapport: Azerbajdzjan - statligt förtryck och repression (version 1.0)

Rapporten behandlar statligt förtryck och repression i Azerbajdzjan. Utgångspunkt för rapporten är att, genom att skissa de azerbajdzjanska maktstrukturerna och regimens grundläggande funktionssätt, skapa en ram inom vilken den statliga repressionen kan förstås. Rapporten bygger på öppna källor kombinerat med ett antal initierade muntliga källor.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2019-05-06
Dokumentnr:
43097
 
Referens:
Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Lifosrapport: Azerbajdzjan - statligt förtryck och repression (version 1.0),
2019-05-06
 

Ämnesord:

Utresa, Politisk utveckling, Politisk opposition, Yttrandefrihet, Politiska rättigheter, NGOs, Politiska fångar, Demonstrationer, Polisen, Säkerhetstjänst, Politiska organisationer, Politiska institutioner, Azerbajdzjan, Islam, Journalister, Islamister, MR-organisationer, Islamic Party of Azerbaijan