Rättsligt ställningstagande angående hanteringen av ansökningar om uppehållstillstånd på flera grunder och ansökningar om uppehållstillstånd som görs av en person som redan har uppehållstillstånd - SR 13/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordnignar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2019-04-29
Dokumentnr:
43084
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående hanteringen av ansökningar om uppehållstillstånd på flera grunder och ansökningar om uppehållstillstånd som görs av en person som redan har uppehållstillstånd - SR 13/2019,
2019-04-29
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Rättsligt ställningstagande