Rättsligt ställningstagande angående ersättning enligt 5 § asylersättningsförordningen för kostnader som inte är individknutna - SR 11/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket
Upphovsdat:
2019-04-11
Dokumentnr:
43067
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående ersättning enligt 5 § asylersättningsförordningen för kostnader som inte är individknutna - SR 11/2019,
2019-04-11
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Asylersättningsförordningen, Rättsligt ställningstagande