Rättsligt ställningstagande angående förvar i ärenden där Dublinförordningen ska tillämpas - SR 09/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Det rättsliga ställningstagandet upphäver tidigare meddelat rättsligt ställningstagande SR 11/2018.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2019-04-04
Dokumentnr:
43041
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående förvar i ärenden där Dublinförordningen ska tillämpas - SR 09/2019,
2019-04-04
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Rättsligt ställningstagande