Rättsligt ställningstagande angående hantering av återkallande (återtagande) av ansökningar om uppehållstillstånd och ny ansökan om uppehållstillstånd efter återkallande, samt verkställbarhet av avlägsnandebeslut fattade efter återkallande - SR 10/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Det rättsliga ställningstagande upphäver det tidigare rättsliga ställningstagandet SR 22/2017.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2019-04-08
Dokumentnr:
43040
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående hantering av återkallande (återtagande) av ansökningar om uppehållstillstånd och ny ansökan om uppehållstillstånd efter återkallande, samt verkställbarhet av avlägsnandebeslut fattade efter återkallande - SR 10/2019,
2019-04-08
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Rättsligt ställningstagande