Rättsligt ställningstagande angående överföring av barnfamiljer till Italien i enlighet med Dublinförordningen (EU) nr 604/2013 - SR 08/2019

Rättsliga ställningstaganden är generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.

Upphäver tidigare meddelad rättslig kommentar SR 01/2016.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2019-03-25
Dokumentnr:
42992
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättsligt ställningstagande angående överföring av barnfamiljer till Italien i enlighet med Dublinförordningen (EU) nr 604/2013 - SR 08/2019 ,
2019-03-25
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Italien, Dublinförordningen, Barnfamilj, Rättsligt ställningstagande, Överföring