Respons Malaysia: Forhold for LHBT-personer

  • Är homosexuella och könsöverskridande handlingar förbjudna i Malaysia, och gäller i så fall förbudet bara muslimer?
  • Om det är förbjudet att vara transperson, är det också förbjudet att byta kön eller låta utföra ändringar på kroppen?
  • Är det bara förbjudet att klä sig könsöverskridande i det offentliga rummet, och vad menas i så fall med det offentliga rummet?
  • I vilken utsträckning är hbtq-personer diskriminerade och trakasserade i Malaysia? Är vissa regioner mer liberala än andra?

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Norge. Landinfo
Upphovsdat:
2019-03-13
Dokumentnr:
42910
 
Referens:
Norge. Landinfo,
Respons Malaysia: Forhold for LHBT-personer,
2019-03-13
 

Ämnesord:

Lagstiftning, Diskriminering, Sharia, Malaysia, Genus, HBTQ