Lifosrapport Bangladesh: Falska handlingar (version 1.1)

Rapporten syftar till att ge en överblick av förekomsten av falska handlingar i Bangladesh. Den har föranletts av frågor ställda till Lifos i enskilda ärenden. Redogörelsen omfattar inte alla typer av handlingar och gör inte anspråk på att vara uttömmande.

Rapporten baseras i stor utsträckning på information inhämtad via lokalanställd personal vid Sveriges ambassad i Dhaka (i fortsättningen ambassaden), med några kompletterande skriftliga källor.

En falsk handling kan vara en äkta handling som utfärdats baserad på falsk information, dvs. information som är ändrad, fabricerad, eller utelämnad. Det kan också röra sig om en helt och hållet oäkta handling.

 

Version 1.1. har uppdaterats med information om förekomst av dubbla födelseregistreringsnummer för en individ (kap. 3.1.1 och 5.3.1)

Huvuddokument:

Sökhjälp Öppnas i nytt fönster.
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2019-02-25
Dokumentnr:
42810
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Lifosrapport Bangladesh: Falska handlingar (version 1.1),
2019-02-25
 

Ämnesord:

Dokument, Pass, Falska dokument, Folkbokföring, Bangladesh, Korruption, Födelsebevis, Identitetshandlingar