Lifosrapport: Afghaner i Iran (version 3.1)

Iran utgör värdland för en av de största och mest långvariga flyktingpopulationerna i världen - afghanerna. Landet härbärgerar cirka 950 000 registrerade afghanska flyktingar som assisteras av UNHCR. Därtill finns också en grupp om cirka 620 000 afghaner som vistas legalt i landet med pass och visering, liksom uppskattningsvis ytterligare 1,5-2 miljoner afghaner som saknar dokument och registrering och därmed vistas illegalt i landet.

Många av de afghaner som ansöker eller har ansökt om asyl i Europa har en bakgrund som födda, eller långvarigt bosatta, i Iran. Migrationsverkets prövningsverksamhet har i kommunikation med Lifos uttryckt att det finns ett informationsbehov kopplat till denna sökandegrupp. Informationen som efterfrågas handlar om exempelvis afghanernas rättsliga status i landet, deras kontakter med hemlandet, deras rättigheter, levnadsvillkor, möjligheter till att utfå olika typer av dokument eller tillgången till basal service i landet. Generellt sett gäller det alltså huvudsakligen information som kan vara till stöd för bedömningar av identitet, identitetshandlingar samt hemvist, och inte information med direkt koppling till skyddsskäl.

Det är svårt att finna aktuell och detaljerad information om afghaner i Iran genom öppna källor på internet. Lifos genomförde därför en informationsinhämtningsresa till landet tillsammans med norska Landinfo under november månad 2017. Föreliggande rapport är en uppdatering av en tidigare Lifosrapport med samma titel, och innehåller nu även aktuell information som inhämtades på den gemensamma resan. Informationen som inhämtades ligger också till grund för Landinfos rapport Afghanere i Iran – kulturelle forhold , vilken fokuserar på sociala och kulturella aspekter av livet för afghaner som är bosatta i Iran, så som anpassning till det iranska samhället, relationen till hemlandet och hur kontakten kan se ut med kvarvarande släkt i Afghanistan.

Denna version (3.1) har uppdaterats med ny information gällande utfärdande av ID-nummerdokument (Tasbite Hoveiyat) vid Afghanistans ambassad i Teheran. Sådant dokument kan utgöra underlag för utfärdande av maskinläsbart pass.

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2019-02-18
Dokumentnr:
42809
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Lifosrapport: Afghaner i Iran (version 3.1),
2019-02-18
 

Ämnesord:

Flyktingar, Återvändande, Iran, Bilder på äkta och falska dokument, Pass, Skilsmässa, Medborgarskap, Syrien, Afghanistan, Afghaner, Återvandring, Levnadsförhållanden, Etniska grupper, Utbildning, Gräns, Uppehållstillstånd, Deportering, Äktenskap, Äganderätt, Rörelsefrihet, Sjukvård, Arbetsförhållanden, Viseringar, Illegal vistelse, Registrering, Provinser, Dödsattester, Tazkera, Rekrytering