Rättslig kommentar angående prövningen av säkerhetsärenden med anledning av Europadomstolens dom den 9 januari 2018 i målet X v. Sweden, nr 36417/16 - SR 05/2019

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Instans:
Upphovsdat:
2019-02-08
Dokumentnr:
42775
 
Referens:
Migrationsverket,
Rättslig kommentar angående prövningen av säkerhetsärenden med anledning av Europadomstolens dom den 9 januari 2018 i målet X v. Sweden, nr 36417/16 - SR 05/2019,
2019-02-08
 

Ämnesord:

Praxis, Lagstiftning, Utlänningslag, Säkerhetsärenden