Lifosrapport: Inrikesflyg i Afghanistan (version 3.1)

Rapporten syftar till att ge en överblick över inrikes civil flygtrafik i Afghanistan med information om flygplatser, flygbolag och destinationer. Rapporten har tillkommit utifrån ett identifierat behov från Migrationsverkets prövningsverksamhet.

Rapporten är främst avsedd att ge vägledning till vidare efterforskning av aktuell information om destinationer och avgångar vid ett givet tillfälle. För närvarande är det två flygbolag som bedriver kommersiell flygtrafik i Afghanistan: statliga Ariana Afghan Airlines och privatägda Kam Air. Det är viktigt att observera att flygtidtabeller i Afghanistan är föränderliga och att flygbolagen inte alltid har uppdaterad information om destinationer och avgångar på sina webbplatser. Reguljär flygtrafik från Kabul till Herat, Mazar-e Sharif respektive Kandahar har emellertid mer eller mindre kontinuerligt existerat under en längre tid, medan avgångar till mindre destinationer, såsom Bamyan, varierat över tid och därför är svåra att uttala sig om.

Denna rapport är en uppdatering av Temarapport: Inrikesflyg i Afghanistan som publicerades första gången i juni 2016 (version 1.0). Rapporten har sedan uppdaterats i september 2016 (version 1.1), januari 2018 (version 2.0) och september 2018 (version 3.0). 

Huvuddokument:

Sökhjälpöppnas i nytt fönster
 Skriv ut
Dokumentinformation
Källa:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet
Upphovsdat:
2019-02-07
Dokumentnr:
42747
 
Referens:
Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Lifosrapport: Inrikesflyg i Afghanistan (version 3.1),
2019-02-07
 

Ämnesord:

Afghanistan, Flyg, Resvägar